Kolektor: 57.6°C
Zásobník: 56.4°C
Venku: 26°C
Sluneční záření: 0 W/m2
Solární systémy On-Line 

Grafy, záznam provozu

Upozornění!

Upozorňujeme naše zákazníky, že jsme v poslední době zaznamenali množství reakcí zákazníků některých konkurenčních firem, kteří si nechali od těchto firem nainstalovat solární trubicové kolektory a jsou nespokojeni s dosahovanými provozními parametry. Zjistili jsme, že některými konkurenčními firmami byli tito zákazníci odkazováni na naše webové stránky, ve snaze zneužít referencí firmy PROFISolar s.r.o. - exkluzivního dovozce kolektorů SR a zejména on-line systémů firmy PROFISolar s.r.o. a jejich zákazníků a montážních firem certifikovaných firmou PROFISolar s.r.o.

Dovolujme si proto všechny návštěvníky těchto webových stránek upozornit na to, že kolektory dosahují parametrů uvedených na našich webových stránkách díky námi dodávané regulaci a řízení celého solárního systému, která je výsledkem našeho vývoje a je chráněna podle předpisů o ochraně duševního vlastnictví. Tato regulace je dodávána pouze a výhradně k systémům zakoupených u naši firmy PROFISolar s.r.o., včetně uceleného solárního systému, k systémům dodáváným prostřednictvím námi proškolených a certifikovaných montážních firem (firem s platnou certifikací vydanou firmou PROFISolar s.r.o., dodávající kolektory SR pouze prostřednictvím exkluzivního dovozce firmy PROFISolar s.r.o).

Žádáme proto zákazníky, kteří se s výše uvedenými praktikami setkali, aby toto upozornění vzali na vědomí při rozhodování o pořízení solárního systému a aby nás o těchto praktikách pokud možno neprodleně informovali.

Děkujeme Vám. PROFISolar s.r.o.

On-Line monitoring

Klikněte na umístění na mapě pro zobrazení dat z daného solárního systému PROFISolar®.