Kolektor: 61.8°C
Zásobník: 55.7°C
Venku: 27°C
Sluneční záření: 0 W/m2
Solární systémy On-Line 

Systémy PROFISolar :: O společnosti

V roce 2002 jsme se rozhodli umístit na náš rodinný dům solární systém pro ohřev užitkové vody a samozřejmě i pro přitápění. Hledali jsme proto pro tuto aplikaci vhodný typ kolektorů na českém trhu. V té době nám byly nabízeny ve valné většině systémy s plochými kolektory a byli jsme přesvědčováni o jejich všemožných špičkových parametrech. Několik nabídek bylo i na trubicové kolektory s tzv. u-pipe průtočným provedením, které má však nevýhody plochého kolektoru co se týče případných závad a účinnosti. Hledali jsme různé alternativy na internetu a především jsme se zajímali o velmi zajímavé vlastnosti řešení s trubicovými kolektory. Vzhledem k tomu, že jsme nalezli v zahraničí vhodného dodavatele trubicových kolektorů s heat-pipe, což byla tenkrát absolutní novinka, rozhodli jsme si dovézt a odzkoušet několik vzorků. Tyto kolektory měly heat-pipe umístěny uprostřed vakuových trubic, ale měly vyrovnanější tepelný zisk po celý den a díky heat-pipe řešení byla jejich případná oprava možná bez vypouštění solárního okruhu a složité manipulace. Rovněž byly reálně funkční i v zimním období. Vzhledem k dřívějším zkušenostem jak s vodoinstalatérstvím a topenářstvím, tak s obchodní činností a s přihlédnutím k faktu, že tyto typy solárních zařízení nebyly na českém trhu dostupné, rozhodli jsme se touto činností zabývat na plný úvazek. Naše společnost tedy začala působit na českém trhu v roce 2004 a to v podobě fyzické osoby, podnikající v oblasti maloobchodu, se zaměřením na obnovitelné zdroje energií (OZE). Díky úspěšnosti na trhu a nutnosti obchodní spolupráce s dalšími podnikatelskými subjekty z oblasti odběratelů jsme v roce 2005 rozšířili naše podnikání o sektor velkoobchodu.