Kolektor: 10.1°C
Zásobník: 43.5°C
Venku: 10°C
Sluneční záření: 0 W/m2
Solární systémy On-Line 

Systémy PROFISolar :: Co je dobré vědět

Co Vám nabízí firma Profisolar?

Vakuový solární trubicový kolektor Suntask® SR, který jsme si osobně otestovali a jsme jeho výhradním dovozcem pro ČR a SR.

 1. Variabilní vakuové trubice.
 2. Patentované heat pipe.
 3. Dlouhodobé vývojové zkušenosti firmy.
 4. Skutečné parametry kolektoru ověřené světovými zkušebnami.
 5. Účinnost 95%
 6. Vakuové trubice průměr 58 mm, délka 1800mm, heat pipe je vložena do vakuové trubice včetně tepelného žebra. Extrémně velký kondenzér tepelné trubičky zaručuje dokonalý přenos tepla. Selektivní vrstva je po celém venkovním průměru vnitřní trubice, trubice se nemusejí nijak natáčet, dvojitá vakuová trubice tvoří jeden celek. Sklo je borosilikátové.
 7. Jímka na čidlo z obou stran kolektoru.
 8. Možnost zvýšení výkonu kolektorového pole.
 9. Výměna vakuové trubice včetně heat pipe bez odstávky kolektoru, tzn. za provozu.
 10. Široké využití instalací tohoto kolektoru.
 11. Vyrovnaný denní zisk.
 12. Bezúdržbové provedení kolektoru.
 13. Test na extrémní počasí.
 14. Záruky jsou samozřejmostí, náhradní díly máme vždy skladem.
 15. Certifikace a stavební listy pro Českou republiku jsou samozřejmostí a k tomu všemu vždy něco navíc!

Náhradní díly nevlastníkům trubicových kolektorů Suntask® SR neprodáváme!!!

Jak je to vlastně s těmi vakuovými trubicovými kolektory některých výrobců? Dvojité vakuové trubice se selektivní vrstvou jsou všechny z dovozu i ty neznačkové!

Jednoduše řečeno, do Česka se ve většině případech dováží cokoliv v nezištné, nedeklarované jakostní třídě odkudkoliv. Vám je to zpravidla prodáno bez řádné certifikace nebo s certifikací jiného podobného kolektoru často levněji za účelem zisku (prodat za každou cenu), takže záruky nemáte prakticky žádné! Dávejte si na toto velký pozor. Toto se týká taktéž dovážených levných plochých kolektorů se zázračnou účinností, které pro naši lokalitu ČR svým výkonem nejsou vhodné. Dokonce jsme se setkali s plochými kolektory, které měly solární sklo z matného bublinkového skla!

Kolektory Suntask® mají samozřejmě výrobní štítky s výrobním číslem, místem výroby a datem výroby. Na naší firmě Profisolar jsme zavedli z důvodu množení napodobenin těchto kolektorů dvojí kontrolu výrobních čísel (zákazník má možnost si tato výrobní čísla u naší firmy telefonicky nebo i jinak ověřit!).

V některých případech dokonce dochází i k používání technických parametrů od kolektorů Suntask® pro jiné typy trubicových kolektorů vzhledově podobných a označených různými zkratkami, kdy firmy tvrdí, že jejich typy kolektorů mají stejný výkon, ne-li větší, při menším počtu vakuových trubic, což je absolutně podvodné jednání! Realita je potom víc než „jiná“.

 • Použijte vlastního důvtipu: stačí si spočíst - venkovní průměr vnitřní trubice se selektivní vrstvou nanesenou po celém obvodu x efektivní délka trubice x počet trubic = účinná plocha kolektoru!


  47 mm (vnější průměr) * 1,72 m (skutečně ozařovaná délka trubice) * 20 trubic = 1,61 m2 => Účinná (absorpční) plocha kolektoru.
   

 • V případě průhledné vakuové trubice jiného výrobce spočtěte to co vidíte x počet trubic.

 • Další faktor je absorptivita = účinnost kolektoru.

 • Z množství slunečního záření dopadající na jeden metr čtvereční nikdy nevyrobíte množství dopadající na dva metry čtvereční...

 • Plocha kolektoru je zavádějící údaj a většinou se nejedná o účinnou plochu kolektoru (vyjma plochých kolektorů), ale i tam se většinou započítává i rám kolektoru.

 • Sníh u vakuových trubicových kolektorů bez reflektorů jednoduše mezi trubicemi propadne.

 • Celosezónní nastavení kolektorů je důležité.

 • Další faktor je pro Vás průběžný denní zisk z kolektoru. To znamená, jestli je kolektor schopen najet na plný výkon už ráno a nebo jen v poledne = osvit kolektoru během dne. Ploché kolektory jsou dobré, ale bez natáčecího zařízení nejsou schopny podat vyrovnaný výkon v průběhu dne. Toto však neumí ani mnohé trubicové kolektory.

 • Účinná plocha vakuových trubic jsou pouze vnitřní trubice vakuových trubic s nanesenou selektivní vrstvou po celém obvodu trubic

 • Účinná plocha průhledných vakuových trubic (pouze jedna trubice), kde pracuje pouze tepelné žebro s nanesenou selektivní vrstvou uchycené na heat pipe, také velmi záleží na provedení rádiusu tohoto tepelného žebra. Ve skutečnosti je také plochým kolektorem. Podívejte se na trubice ze šikma (z levé nebo pravé strany čela kolektoru) to je osvit kolektoru během dne. Platí také pro ploché kolektory vyjma těch dražších, ty toho umí znatelně více ale …vyrovnaný osvit v průběhu dne chybí.

 • Průhledná vakuová trubice s plochým žebrem na heat pipe se chová v praxi jako plochý kolektor. Natočení deskových žeber v trubicích při instalaci trubic je sice možné, ale zkrátíte tím denní osvit deskových žeber v trubicích. Jako byste otočili plochý kolektor od ideálního jihu pryč.

 • Pokud kolektor umí zpracovat difúzní záření, je také schopen rychleji najet na pracovní teplotu.

 • Difúzní záření je velmi slabá složka záření, která pomáhá kolektoru rychleji najíždět na požadovanou teplotu.

 • Pokud má kolektor zrcadla, nezapočítává se celý obvod trubice, ale pouze polovina vnitřní trubice - ta, na kterou přímo dopadá přímý sluneční svit, zbytek je pouze ve výkonu difúzního záření, můžete připočíst 5-10% do doby než tyto zrcadla zoxidují a sníží se jejich účinnost (kyselé deště). Nepomůžou žádné zázračné povlaky! Prostě se ty povlaky sloupnou jako kus igelitu. Vypadá to velmi "elegantně". Jinak i leštěná nerez vlivem povětrnostních vlivů zmatní.

 • Kolektory ploché ani kolektory s vakuovými trubicemi opatřené zrcadly, nemají patřičné testy pro odolnost silnému větru. To se může zákazníkovi výhledově značně prodražit. Výrazné klimatické změny jsou již tady.

Plocha kolektoru: Pokud vložíte na 1m čtvereční 6 trubic, nemůžete tvrdit, že absorpční plocha kolektoru je 1m čtvereční, ve skutečnosti je účinné plochy kolektoru mnohem méně! Není to ani polovina 1m čtverečního!

Na technologiích se nedá nic ušetřit a pokud ano, vždy se to musí někde časem projevit.

UPOZORNĚNÍ

V případě:

- že Vám někdo nabídnul vakuové trubicové kolektory Suntask® a je jasné již podle vzhledu kolektoru, že se jedná o jiný typ trubicového kolektoru než je Suntask®

- že Vám někdo nabídnul k jinému typu kolektoru certifikát od kolektoru Suntask®

- že Vám někdo nabídnul leták s vyobrazením kolektoru Suntask® k jinému typu kolektoru

Volejte na tyto tel. čísla: 724338617, 602775163.

Samozřejmě můžete volat i pro ověření výrobních čísel kolektorů Suntask®. Všechna výrobní čísla námi dodaných kolektorů jsou u nás evidována!