Kolektor: 10.1°C
Zásobník: 43.5°C
Venku: 10°C
Sluneční záření: 0 W/m2
Solární systémy On-Line 

Systémy PROFISolar :: Základní fakta

Vakuovému trubicovému kolektoru SR může v reálných podmínkách (výkonech) jen máloco konkurovat. Důvodem je to, že na absorpční plochu vakuové trubice dopadají sluneční paprsky po celý den kolmo, což není možné u žádného plochého kolektoru. Při kolmém dopadu slunečního záření dochází k přeměně maximálního množství záření na tepelnou energii. Je naprosto jasné, že kulatá absorpční plocha je ve výhodě. Vše se ovšem odvíjí od intenzity slunečního záření, teploty, vlhkosti vzduchu (mlha, opar, déšť) a dalších aspektů souvisejících s dalšími atmosférickými vlivy. K ochlazování kolektoru větrem, nebo jinými vlivy (déšť, sníh, apod.)  u vakuových trubicových kolektorů díky vakuové izolační vrstvě nedochází a proto jsou schopny pracovat s maximálními zisky a minimálními ztrátami po celý rok.

Osvit slunečními paprsky na trubicovém kolektoru s válcovým absorbérem je rovnoměrný od východu až po západ slunce. Vakuová trubice s kulatou absorbční tyčí též zabezpečuje korekci odchylky od jižního nasměrování kolektorové plochy (viz obrázek vpravo), což při použití plochých kolektorů buď vyžaduje speciální natáčecí konstrukci nebo se musíte smířit s nižším výkonem, což je v praxi víc než běžné, protože jen zřídkakdy je možné nasměrovat kolektorovou plochu přímo na jih.

Výhody umístění trubicových kolektorů na plochou střechu bez překážek

Při východu a západu slunce a orientaci kolektorů na jih, mají vakuové trubicové kolektory schopnost pohlcovat sluneční záření i ze zadní strany trubic a tím rychleji nabíhají na startovací teplotu. Tím se výrazně zvyšuje denní zisk z kolektorové plochy. V žádném případě se však nedá počítat výkonově plocha celého obvodu trubice. Pokud je při výpočtu započítávána plocha celého obvodu trubic, jedná se o klam a vede k nesprávnému návrhu systému.

Dlouhodobou životnost solárního systému Vám zaručí jen pravidelné kontroly a údržba celého zařízení. Pokud se na to lidově řečeno vykašlete, výhledově máte zaděláno na velký problém. I v zimním období, při slunečných dnech, může teplota ve výměníku kolektoru dosáhnout velmi vysokých teplot (vyšších než 100° C).

Kromě výkonových vlastností má námi dodávaný trubicový sluneční kolektor i další výhody:

  • Trubice jsou při práci (ohřev sluncem) navenek studené - nehrozí popálení od kolektoru.
  • Trubice kolektoru jsou při poškození snadno vyměnitelné bez odstavení a vypouštění systému. Výměnu si může každý provést sám, i bez pomoci servisního technika.
  • V případě rozbití trubice: není nutné odstavit celý systém, systém pracuje dál s výkonem nižším o výkon rozbité trubice.
  • V porovnání s plochým kolektorem: u plochého kolektoru je problém v tom, že při rozbití skla je nutné celý solární systém vypustit a taktéž demontovat celý kolektor od potrubí. Je nezbytný zásah servisního technika a s tím i souvisí další náklady na opětovné uvedení do provozu. Totéž platí i u trubicových kolektorů s U-pipe trubičkami. Pokud je tento kolektor namontován například na rovné střeše a dojde k poškození trubice, je nemožné trubici z kolektoru vysunout, je nutné solární systém vypustit a kolektor odpojit a celý ho vyklopit, aby mohlo dojít k výměně poškozené trubice. Totéž platí na šikmé střeše, když je kolektor namontován s vyšším sklonem než jaký má střecha.
  • Při dosažení maximální teploty zásobníku je námi dodávaný solární systém zabezpečen proti přehřátí. Stagnační teplota kolektoru je vždy považována u všech solárních zařízení jako poruchový stav. Stagnační teplota nesmí být nikdy používána jako prvek sloužící k vypnutí solárního okruhu.
  • Zimní námraza, která se ve většině případů tvoří na všech rovných plochách, nedokáže souvisle pokrýt válcový útvar jakým je trubice kolektoru.
  • Nejvyšší spolehlivost má u námi dodávaného trubicového kolektoru SR vakuum vytvořené v homogenně zataveném skle. U jiných běžných typů kolektorů bývá vakuum uzavřené různými těsněními, která stárnou a ztrácejí své těsnící vlastnosti včetně vakua = razantně snížený tepelný výkon.
  • Při výpadku elektrické energie doporučujeme solární systém zabezpečit záložním zdrojem, který je trvale připojen k elektrické síti.